"Het CVB voert diverse behandelingen uit om zwangerschap mogelijk te maken."

Over Voortplantingsgeneeskunde

Op een bepaald moment in je leven wil je waarschijnlijk vader of moeder worden. Vaak ontwikkelt deze gedachte zich tot een hele intense wens. Gelukkig is 90% van alle stellen na een jaar onbeschermde gemeenschap spontaan zwanger. Wanneer echter een zwangerschap uitblijft kan dat veel onrust en verdriet veroorzaken.

Ons doel is paren zo optimaal mogelijk te begeleiden. Dit betekent zowel in medisch- inhoudelijk als in psychologisch opzicht. We hopen dat het proces zal leiden tot de geboorte van een gezond kind. Dit traject is echter niet altijd even makkelijk en de uitkomst is onzeker.

In principe starten wij altijd een oriënterend fertiliteitsonderzoek om te kunnen beoordelen hoeveel kans een paar heeft op een spontane zwangerschap het komende jaar. In een uitvoerig gesprek wordt vervolgens besloten of er afgewacht gaat worden of dat een behandeling gestart kan worden.

Het CVB voert diverse vruchtbaarheidsbehandelingen uit. Lees direct informatie(of bekijk onze video’s) over de meest voorkomende behandelingen: IUI, IVF en ICSI of vind alle informatie in onze kennisbank.

IVF Behandeling

De afkorting IVF staat voor In Vitro Fertilisatie. Dit wil zeggen dat de eicellen buiten het lichaam om in contact met de zaadcellen worden gebracht. Op deze manier kan, evenals bij IUI, een spontane bevruchting plaatsvinden. Nadat met de microscoop is vastgesteld welke eicellen bevrucht zijn, worden er in principe één, maximaal twee bevruchte eicellen (embryo’s) in de baarmoederholte gebracht.

IUI Behandeling

De afkorting IUI staat voor Intra Uteriene Inseminatie, hetgeen wil zeggen dat de zaadcellen rechtstreeks met een dun slangetje via de baarmoedermond in de baarmoederholte worden gebracht. U voelt hier weinig van. De zaadcellen gaan via de eileiders naar de buikholte en komen onderweg in contact met de eicel, waarna een spontane bevruchting kan plaatsvinden.

ICSI Behandeling

De afkorting ICSI staat voor Intra Cytoplasmatische Sperma Injectie, waarmee de injectie van één levende zaadcel in de eicel wordt bedoeld. De voorbereidingen voor een ICSI-procedure zijn voor het paar precies hetzelfde als voor een IVF-procedure. Alleen de handelingen in het laboratorium verlopen wat anders.