Privacy, rechten en plichten

In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn de rechten en plichten van de patiënt en zijn/haar hulpverlener vastgelegd. Daarnaast heeft de patiënt een aantal rechten op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Deze wetten vormen de basis voor een gelijkwaardige relatie tussen beide partijen. Openheid en wederzijds vertrouwen zijn in deze relatie belangrijk en kunnen niet in een wet worden uitgedrukt.

Via de website van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis kunt u informatie vinden over:

  • Recht op informatie
  • Wetenschappelijk onderzoek
  • Het recht op inzage in uw dossier
    Overigens is een kopie van het dossier niet hetzelfde als een verwijsbrief voor een andere arts. Wanneer u graag uw gegevens wilt hebben om ze bijv. voor een second opinion mee te kunnen nemen, is een verwijsbrief of samenvatting van de behandeling alhier voldoende. U hoeft hiervoor niets te betalen. Wel vragen wij minstens een week de tijd om de gegevens te kunnen verzamelen en in orde te kunnen maken.
  • Het recht op privacy
  • Het klachtrecht: hier vindt u ook het klachtenformulier en uitleg over de klachtenprocedure
  • Uw (financiële) plichten
  • De kosten van de zorg: hier vindt u uitgebreide informatie over DBC’s, DOT en bijvoorbeeld tarieven