Oorzaken verminderde vruchtbaarheid: statistiek

Na een jaar onbeschermde gemeenschap gericht op zwanger worden, is 90 procent van de paren spontaan zwanger. In totaal komt 10 procent van deze paren komt bij ons langs voor hulp. Bij hen is sprake van een verminderde vruchtbaarheid. Gelukkig wordt de helft van deze paren in het jaar daarop nog spontaan zwanger.

Kortweg kan men stellen dat bij 30 procent van de paren de oorzaak bij de vrouw ligt, bij 30 procent bij de man en bij 30 procent van de paren wordt de oorzaak niet gekend.

In 14 procent van de gevallen van verminderde vruchtbaarheid is er sprake van een probleem met de eileiders, in 3 procent van de gevallen met het baarmoederslijm en in 6 procent van de gevallen is er sprake van seksuele problemen. Een mannelijke factor is bij 24 procent van de echtparen de oorzaak van de verminderde vruchtbaarheid. In 27 procent van de gevallen van verminderde vruchtbaarheid is er sprake van ‘onverklaarbare’ verminderde vruchtbaarheid. Alles lijkt in orde, maar er vindt geen innesteling plaats in de baarmoeder, mogelijk ten gevolge van een mindere embryokwaliteit. Van deze 27 procent wordt 60 à 70 procent overigens binnen drie jaar alsnog zwanger.