Cyclusanalyse

Als onderdeel van het oriënterend fertiliteitsonderzoek kan de cyclus (zie onderwerp naar ‘zwanger worden ‘puur natuur” ) in kaart gebracht worden. Voorwaarden hiervoor zijn een voldoende goede zaadkwaliteit en een regelmatige cyclus (een cyclus tussen 26 en 35 dagen).

Normaal gesproken starten we het onderzoek van de cyclus met een vaginale echo rond dag 10 á 12 van de cyclus. Afhankelijk van de grootte van het groeiende eiblaasje zullen we een vervolgecho afspreken. Een blaasje groeit gemiddeld 2mm per dag en vanaf een doorsnede van gemiddeld 17mm kan de eisprong gaan plaatsvinden.

Een week na de eisprong wordt het hormoon progesteron één- of tweemaal in uw bloed bepaald. Een verhoogde waarde is dan bewijzend voor de eisprong.

Een enkele keer verloopt de cyclus niet zoals verwacht en moet het onderzoek nog eens herhaald worden.

Soms is er sprake van een hormonaal probleem en als gevolg daarvan een onregelmatige cyclus of zelfs een afwezige cyclus. Met behulp van de juiste diagnostiek en therapie is cyclusherstel vrijwel altijd mogelijk.