"De resterende embryo’s zijn, indien van goede kwaliteit, voor u ingevroren en bewaard."

Cryocyclusprocedure

Bij een IVF/ICSI- behandeling ontstaan er meestal meerdere embryo’s in het laboratorium. Eén of twee hiervan zijn direct aansluitend aan de behandeling ‘vers’ in de baarmoeder geplaatst. De resterende embryo’s zijn, indien van goede kwaliteit, voor u ingevroren en bewaard. Wanneer de voorafgaande IVF/ICSI- behandeling niet geslaagd is, kunnen de ingevroren embryo’s (na ontdooiing) hopelijk op een later moment in de baarmoederholte worden geplaatst. Dit gebeurt dan in een eigen (= natuurlijke) cyclus wanneer er sprake is van een regelmatige cyclus of in een met tabletten nagebootste cyclus, wanneer de cyclus onregelmatig is. U hoeft dan niet opnieuw een hormoonstimulatie en een eicelpunctie te onder gaan. Een dergelijke cryo-ET of cryoterugplaatsing geeft een extra kans op een zwangerschap (bijna 20 procent). Overigens bevinden we ons nu op een keerpunt: het aantal baby’s geboren uit een cryocyclus overstijgt langzaamaan het aantal baby’s geboren uit een “verse” poging, simpelweg omdat daar uiteindelijk meer kansen uit ontstaan.

Steeds vaker worden embryo’s per stuk ingevroren en kan er vervolgens een terugplaatsing plaats vinden van één embryo. Tijdens het ontdooien kan een embryo echter alsnog degenereren (sneuvelen), houd u hier alstublieft rekening mee. U kunt dus nooit zeker zijn dat een ingevroren embryo later tot een terugplaatsing zal leiden.

Overigens bevinden we ons nu op een keerpunt: het aantal baby’s geboren uit een cryocyclus overstijgt langzaamaan het aantal baby’s geboren uit een ‘verse’ poging, simpelweg omdat daar uiteindelijk meer kansen uit ontstaan.

Om eventueel embryo’s in te kunnen vriezen, moet u aan een aantal voorwaarden hebben voldaan, zoals het laten verrichten van een bloedtest, het tekenen van een contract en het tekenen van een machtiging. Er worden geringe kosten in rekening gebracht, als wij langer dan een jaar materiaal voor u bewaren.

Wat is een Cryocyclusprocedure, cryo-ET of cryoterugplaatsing?
Als u een regelmatige cyclus hebt, zullen we de terugplaatsing in uw eigen cyclus gaan uitvoeren, dus in een cyclus zonder medicijnen, uitgezonderd hCG (Ovitrelle). We zullen aan de hand van echo’s de groei van uw eigen eiblaasje volgen. Wanneer het eiblaasje groter dan 16,5 mm is, kan hCG toegediend worden en de terugplaatsing zes dagen later afgesproken worden. Vijftien dagen na de terugplaatsing moet u het zwangerschapshormoon in uw bloed laten bepalen.

Als u geen regelmatige cyclus hebt, wordt met behulp met hormonen de baarmoeder klaargemaakt voor ontvangst van een embryo. Dit gebeurt door middel van het GEEP-schema met progesteron en oestradiol. Als dat nodig blijkt, wordt eerst met behulp van hormonen een menstruatie opgewekt. Het schema start vervolgens op uw eerste cyclusdag. Wanneer u voor het eerst dit schema volgt, dient er rond cyclusdag 13 een echocontrole plaats te vinden naar de dikte van het baarmoederslijmvlies. Wanneer dit voldoende is, kan gestart worden met Utrogestan en wordt de terugplaatsing ingepland. Na de terugplaatsing moet u – op de laatste dag van het schema – bloed laten prikken voor een zwangerschapstest. Als de test negatief is, kunt u stoppen met de medicatie. Er heeft dan geen innesteling van een embryo plaatsgevonden. Als de test positief is, moet u nog twee weken doorgaan met de progesteroncapsules.

In het laboratorium wordt het embryo, afhankelijk van het ontwikkelingsstadium waarin het verkeerde toen het ingevroren werd, de dag voor of op de dag van terugplaatsing ontdooid. Het ontdooien van embryo’s voor een cryoterugplaatsing gebeurt als volgt: de embryo’s worden in aflopende concentraties van het invriesmedium gebracht. Hierdoor krijgen ze langzaam hun oorspronkelijke grootte terug; de cellen zwellen weer op. Na het ontdooien wordt beoordeeld of de embryo’s geschikt zijn voor terugplaatsing.

Soms komt het voor dat de terugplaatsing vervroegd moet worden omdat het embryo te ver is met delen, dat wil zeggen in het stadium voor hatching (uit zijn schil kruipen en klaar is voor het innestelen in de baarmoeder) is. Het kan echter ook voorkomen dat het eerst ontdooide embryo niet geschikt is voor terugplaatsing. Indien mogelijk wordt er dan een volgend rietje met één of twee embryo’s ontdooid, zodat er uiteindelijk toch een terugplaatsing kan plaatsvinden. Het inbrengen van het cryoembryo vindt op dezelfde manier plaats zoals bij een verse terugplaatsing. (zie terugplaatsing bij IVF en ICSI)

Het ontdooien kost ongeveer een uur per rietje. Hoe meer rietjes u hier in bewaring hebt, hoe later we weten of er een embryo geschikt is voor terugplaatsing. Als er geen embryo meer beschikbaar is, vindt er geen terugplaatsing plaats. U wordt dan op de dag van de geplande terugplaatsing ’s morgens zo vroeg mogelijk gebeld zodat u niet voor niets naar het ziekenhuis komt. Wanneer u medicatie gebruikt in het kader van het GEEP-schema, moet u nog zeven dagen door gaan met tweemaal daags één capsule progesteron, omdat anders de cyclus vroegtijdig afbreekt.

Blijkt u niet zwanger te zijn of hebt u geen terugplaatsing gehad, dan kunt u in overleg met de verpleegkundige direct doorgaan voor een nieuwe cryocyclusprocedure of kunt u een afspraak maken op de polikliniek om een eventuele volgende behandeling te bespreken.