Medicijnen en spuitinstructie

Vruchtbaarheidsbehandelingen bestaan vaak onder andere uit het toedienen van medicijnen, in tabletvorm of als injecties. De belangrijkste middelen worden hieronder opgenoemd. Tevens vindt u hier de spuitinstructies.

Clomid (OI, soms IUI)
Clomid behoort tot een groep geneesmiddelen die de werking van de vrouwelijke oestrogeenhormonen gedeeltelijk nabootsen en gedeeltelijk tegenwerken. Het stimuleert hierdoor de afgifte van hormonen die voor de eirijping en eisprong zorgen. Alhoewel het strikt gezien geen hormoon is, werkt het dus wel in op hormonen die verantwoordelijk zijn voor een cyclus.

Eénfase-pil (IVF en ICSI): bijvoorbeeld Microgynon, Stederil 30
Deze anticonceptiepil wordt gebruikt om de start van het hierna genoemde LHRH-analoog (Decapeptyl) goed te kunnen plannen en de eierstokken voorafgaand aan de behandeling in een rustfase te brengen zodat er minder cystevorming zal plaatsvinden.

GnRH-agonist (IVF en ICSI): Decapeptyl en GnRH-antagonist (IVF en ICSI) Cetrotide
Agonisten
Om te voorkómen dat de eisprong plaats vindt op een ongewenst moment, wordt vaak een GnRH-agonist toegediend. Een GnRH-agonist lijkt op het lichaamseigen GnRH, maar door een gewijzigde samenstelling heeft het een heel andere werking. Een agonist stimuleert aanvankelijk de aanmaak van LH (het zogenaamde “flare-up” effect). Echter, na enige tijd wordt de aanmaak van LH (en ook van FSH) stil gelegd, waardoor de regie van het lichaam wordt overgenomen (dit proces wordt ook wel “down-regulatie” genoemd). Op deze manier wordt een ongewenste, voortijdige eisprong voorkómen.
Een GnRH-agonist wordt voorafgaand aan de stimulatie met FSH toegediend in een agonistenschema. Het kan gegeven worden volgens een ‘kort’ of een ‘lang’ schema. Het korte schema start aan het begin van de behandelcyclus, in de regel op cyclusdag 1 of 2. Een agonist wordt in het korte schema gemiddeld 10 tot 14 dagen toegediend.
Het lange schema, dat in de praktijk het meest wordt toegepast, start al in de maand voorafgaand aan de eigenlijke IVF behandeling. Een lang schema met een agonist duurt gemiddeld 25 tot 32 dagen.
Agonisten worden dagelijks onderhuids geïnjecteerd of in de vorm van een neusspray toegediend. Zeker voordat er eiblaasjes gaan groeien, kunnen vrouwen overgangsklachten ervaren.

Antagonist
Een GnRH-antagonist remt de afgifte van LH direct en hoeft alleen gegeven te worden op díe dagen van de IVF behandeling met een antagonistenschema, dat er een risico aanwezig is op een voortijdige LH-piek. De behandeling start daarom pas op de 5e of 6e dag van de stimulatie van de eierstokken met FSH en gaat door tot en met de dag dat de hCG injectie wordt gegeven.
Een GnRH-antagonist wordt eenmaal daags onderhuids (rond de navel) geïnjecteerd. De behandeling start op de 6e dag van de cyclus met FSH en gaat door tot en met de dag dat de eisprong kunstmatig wordt opgewekt met hCG of een agonist (bij een forse groei van eiblaasjes). De gemiddelde behandelingsduur is 6 dagen (dus in totaal 6 injecties).

Sinds recent is er een nieuwe richtlijn uitgebracht dat het gebruik van een Antagonist, zeker in combinatie met Decapeptyl, het risico op overstimulatie (OHSS) sterk verminderd. Daarom wordt dit schema vooral gekozen voor jongere vrouwen of vrouwen met PCO.

Recombinant FSH (OI, IUI, eventueel IVF en ICSI): Gonal-f ,  Rekovelle of Ovaleap
FSH is het hormoon dat er voor moet zorgen dat er meerdere eiblaasjes met daarin de eicellen gaan rijpen in de eierstokken (= follikelstimulerend hormoon). De eiblaasjes gaan op hun beurt oestrogenen aanmaken. Onder invloed van deze oestrogenen wordt het baarmoederslijmvlies opgebouwd en kan er meer afscheiding ontstaan.

Deze medicatie wordt door middel van onderhuidse injecties toegediend, liefst dagelijks na het avondeten, bijvoorbeeld in de buikhuid, het bovenbeen of in de bil.

HMG: Menopur

HMG bestaat uit FSH en een snufje LH. Bij vrouwen bij wie de stimulatie wat minder goed verloopt dan gehoopt, helpt Menopur soms om de opbrengst wat te verbeteren. Het wordt gebruikt in plaats van recombinant FSH.

HCG (OI, IUI, IVF en ICSI): Ovitrelle, Pregnyl
HCG zet de laatste rijpingsfase van de eicellen in gang en zorgt normaal gesproken na ongeveer 38-40 uur voor een eisprong. Bij IUI worden net voor de eispong de best zwemmende zaadjes in de baarmoeder gebracht zodat ze al een eind onderweg zijn wanneer de eisprong plaatsvindt. Bij IVF of ICSI worden de eicellen juist enkele uren voor de eisprong uit de eiblaasjes gezogen, zodat ze niet verdwenen zijn voordat we ze hebben kunnen verzamelen. Ook dit medicijn wordt via een onderhuidse injectie toegediend, meestal in de buikhuid, op een afgesproken tijdstip.

Soms wordt na een eicelpunctie in een antagonistenschema nog 1500IE Pregnyl gegeven om te zorgen dat het baarmoederslijmvlies in een goede conditie blijft voor een innesteling.

Progesteron (IVF en ICSI): Utrogestan
Normaal gesproken maken vrouwen progesteron zelf aan in de tweede helft van de cyclus om het opgebouwde baarmoederslijmvlies in optimale conditie te houden voor een eventuele innesteling.

Omdat dit hormoon nu niet door het lichaam aangemaakt kan worden, moet ook dit hormoon toegediend worden.
Dit gebeurt in de vorm van synthetisch progesteron, een middel dat identiek is aan het natuurlijke hormoon progesteron en wordt driemaal daags vaginaal toegediend vanaf de punctiedatum tot het afgesproken moment van stoppen.

Progesteron moet vaginaal toegediend worden, zodat de bijwerkingen zoals misselijkheid, braken, hoofdpijn en duizeligheid, moeheid en gevoelige borsten gering blijven.
Vervelend is echter wel dat het beschermend hulsje (een soort was) van de capsule niet oplost maar weer naar buiten komt. Een inlegkruisje kan helpen. De werkzame stof wordt echter snel door het lichaam opgenomen en komt snel op de plaats van bestemming aan: het baarmoederslijmvlies.

Nog een nadeel van progesterontoediening is dat de menstruatie soms wat later op gang komt dan verwacht. Dit uitblijven van de bloeding is dan dus niet meteen een teken van zwangerschap.

Overigens staat in de bijsluiter van de Utrogestan dat in geval van zwangerschap of vermoeden op zwangerschap er contact opgenomen dient te worden met de arts.
U begrijpt dat in het kader van de behandeling het toedienen van progesteron als een onderdeel van de behandeling wordt gezien, zodat er geen overleg plaats hoeft te vinden.

Oestradiol: Progynova
Indien er sprake is van medicatiegebruik ten behoeve van een cryocyclusprocedure (een cyclus waarin cryo-embryo(‘s) worden teruggeplaatst) wordt in geval van zwangerschap een herhalingsrecept voorgeschreven voor progesteron in combinatie met oestradiol. Deze moeten dan samen gecontinueerd worden totdat de voorgeschreven capsules en tabletten op zijn. Indien er geen zwangerschap optreedt kan gestopt worden met de medicatie

Algemene bijwerkingen
Als gevolg van de gebruikte medicijnen kunnen soms bijwerkingen optreden. De meest gehoorde klachten zijn hoofdpijn, algehele moeheid, buikpijn, gespannen borsten, vocht vast houden (en daarom aankomen in gewicht) en emotionele labiliteit. Deze klachten gaan altijd vanzelf weer over, er is dan ook geen reden tot ongerustheid. Bij ‘de pil’ kan eventueel tussentijds bloedverlies optreden, ook dit is niet erg.