Veelgestelde vragen

Tijdens ons telefonisch spreekuur blijkt dat een aantal vragen steeds weer terugkeren. Hieronder zetten we deze vragen en de antwoorden voor u op een rijtje.

WERKT HET ETZ MET DONORSEMEN?
Er wordt alleen gewerkt met donorsemen waarvan de oorsprong vastgelegd is. Dit kan van een voor de patiënten bekende donor zijn, maar ook bijvoorbeeld van een semenbank (meestal uit Scandinavië) die beschikt over de persoonsgegevens van een donor.
Deze regel moeten wij met ingang van 1 juni 2004 hanteren, omdat de wet op de anonimiteit op donorsemen is opgeheven.

Het ETZ zelf beschikt niet over een spermabank.

WAT ZIJN DE VOORWAARDEN VOOR EICELDONATIE?
Het moet een voor de patiënten bekende donor zijn die de behandeling vanuit humane motieven ondergaat.
De donor mag geen kinderwens meer hebben en haar leeftijd moet bij voorkeur jonger dan 36 jaar zijn. Er wordt bij de donor een test gedaan om de ovariële reserve (= eicelvoorraad) te meten, hiermee testen we de stimuleerbaarheid van de donor. De donor mag niet belast zijn met erfelijke aandoeningen en verder ondergaat de donor vanuit ons ziekenhuis een psychologische test.

KUNNEN LESBISCHE PAREN IN BEHANDELING KOMEN IN HET ETZ?
Ja dat kan, mits er sprake is van een stabiele relatie en er een medische indicatie voor IVF of IUI bestaat.
Er kan alleen een behandeling plaatsvinden met semen van een herleidbare donor.

KUN JE ALS ALLEENSTAANDE IN BEHANDELING KOMEN IN HET ETZ?
Ja, mits er voldaan wordt aan een aantal voorwaarden, zoals een psychologische test en er moet zelf voor semen van een herleidbare donor gezorgd worden.

WE ZIJN AL BEKEND IN EEN ANDER ZIEKENHUIS EN WILLEN GRAAG IN BEHANDELING KOMEN IN HET ETZ. HOE PAKKEN WE DAT AAN?
U kunt zich bij ons aanmelden door uw gegevens van uw behandelende gynaecoloog of fertiliteitsarts op te laten sturen met de bijbehorende verwijzing.
Deze gegevens worden door ons fertiliteitsteam beoordeeld. U krijgt hierover altijd bericht.
Wanneer u in behandeling kunt komen, kunt u na onze schriftelijke bevestiging een afspraak maken op de polikliniek voor een intake gesprek bij een van de fertiliteitsartsen of gynaecoloog.
Soms is het nodig dat we u persoonlijk uitleg geven waarom we u niet in behandeling kunnen nemen, dus een afspraak betekent niet per definitie akkoord voor behandeling.

BLOEDVERLIES TIJDENS PILGEBRUIK, KAN DIT KWAAD?
Nee, dit kan geen kwaad en heeft geen consequenties voor de behandeling.
U kunt de pil gewoon doorgebruiken.

WANNEER IS EIGENLIJK MIJN EERSTE CYCLUSDAG?
Meestal begint de menstruatie met bruinige afscheiding, daarna komt er helderrood bloedverlies. Wanneer dit bloedverlies voor 18.00 uur begint, mag u deze dag als eerste cyclusdag aanhouden.
Indien het bloedverlies na 18.00 uur is, is de volgende dag uw eerste cyclusdag.
Als u twijfelt over uw beginnende menstruatie, kunt u met een verpleegkundige overleggen tijdens het telefonische spreekuur en nog niet starten met bijvoorbeeld Gonal-F.

WAT KAN IK DOEN OM ONZE BEHANDELING ZO GOED MOGELIJK TE LATEN VERLOPEN?
Als u zwanger wilt worden is het van belang dat uw lichaam in goede conditie is en u goed geïnformeerd de behandeling instapt.
Tijdens de behandeling kunt u last hebben van de hormonen. Hier is in principe niet veel aan te doen, bij klachten kunt u altijd overleggen op het telefonische spreekuur.

MAG IK MEDICIJNEN INNEMEN TIJDENS DE BEHANDELING?
Tijdens de behandeling mag u alle medicijnen innemen die zonder doktersrecept te verkrijgen zijn.
Krijgt u een recept van een arts, maak dan aan deze arts uw zwangerschapswens kenbaar en geef uw fertiliteitsarts door welke medicijnen u voor de behandeling gebruikt of gaat gebruiken.
Gebruikt u al medicijnen voordat u met de behandeling begint, geef dan aan uw behandelende arts door welke medicijnen u voor de behandeling gaat gebruiken.
Na de embryoterugplaatsing moet u voorzichtiger omgaan met medicijnen, paracetamol mag zonder overleg gebruikt worden.

MAG IK SPORTEN, VRIJEN EN WERKEN TIJDENS DE BEHANDELING?
Als u het prettig vindt mag dit, tenzij u andere voorschriften hebt gekregen van het fertiliteitsteam.
Op de dag van de punctie wordt door het fertiliteitsteam afgeraden om te werken en het die dag echt rustig aan te doen.
U mag, doordat u medicijnen van ons hebt gekregen die de rijvaardigheid beïnvloeden, die dag ook niet auto rijden.

MAG IK BIJ DE TANDARTS EEN BEHANDELING ONDERGAAN?
Ja, dat mag. Na de terugplaatsing van embryo’s bij voorkeur geen röntgenstralen in verband met een mogelijke zwangerschap.

IK HEB VEEL LAST VAN AFSCHEIDING TIJDENS DE STIMULATIE. IS DIT NORMAAL?
Ja. Onder invloed van oestrogenen die door de rijpende eiblaasjes aan het bloed worden afgegeven, ontstaat er meer vaginale afscheiding, dat vaak zichtbaar is als helder slijm.

KAN IK IETS DOEN OM DE KANS OP EEN ZWANGERSCHAP NA DE EMBRYOTERUGPLAATSING TE VERHOGEN?
Nee, het is een spannende tijd, maar u hebt geen invloed om de kans op een zwangerschap te verhogen.
U mag eigenlijk alles: tillen, vrijen, sporten, werken etc.
U moet wel voorzichtig zijn met medicijnen en röntgenstralen en uiteraard rookt u niet en drinkt u geen alcohol.

IK HEB BLOEDVERLIES NA DE TERUGPLAATSING VAN TWEE EMRYO’S. KAN HET ZO ZIJN DAT ER ÉÉN EMBRYO WORDT AFGESTOTEN?
Nee, als u twee embryo’s teruggeplaatst hebt gekregen krijgt u geen bloedverlies van het verlies van één embryo. Als een embryo zich niet innestelt, verdwijnt deze vanzelf in het lichaam.

IK HEB VEEL AFSCHEIDING TIJDENS UTROGESTAN GEBRUIK.
De progestan capsules zijn eigenlijk gemaakt voor oraal gebruik, dit betekent via de mond.
De buitenkant van de capsule is ter bescherming van de maag.
Omdat progestan bij oraal gebruik eerst de lever moet passeren, adviseren wij de progestan vaginaal te gebruiken in verband met een betere opname in het bloed.
Bij vaginaal gebruik ziet u het omhulsel weer snel naar buiten komen, vaak gepaard met afscheiding. De vloeistof die in de capsule zit, wordt echter snel via de vaginawand in het bloed opgenomen. Inlegkruisjes zijn meestal wel nodig.
Was uzelf vaginaal niet met zeep, dit ter voorkoming van een schimmelinfectie.
Mocht de schimmelinfectie echter toch optreden, dan kunt u contact opnemen via het telefonische spreekuur of via de huisarts.
Geef bij de voorschrijvende arts aan met welke behandeling u bezig bent.

KAN IK ALS IK NIET ZWANGER BEN NA ONZE BEHANDELING DE AFSPRAAK OP DE POLI OMZETTEN IN EEN TELEFONISCHE AFSPRAAK?
Nee, dat gaat niet. U dient na elke IVF- of ICSI- behandeling bij de arts op het spreekuur te komen, tenzij u meerdere cryocycliprocedures achtereen kunt volgen. OI- en IUI- behandelingen mogen in principe wel achtereen plaatsvinden zonder tussentijds polibezoek.

IS ER ALTIJD EEN STOPMAAND TUSSEN DE BEHANDELINGEN?
Dat is afhankelijk van de behandeling. Als u Decapeptyl heeft gebruikt (een hormoon om uw eigen cyclus stil te leggen), dan moet er tussen de behandelingen minimaal één normale menstruatie zijn geweest voordat u in overleg met een arts door kunt gaan naar een volgende behandeling.

WAT MOET IK DOEN BIJ EEN HERNIEUWDE KINDERWENS VOOR EEN VOLGEND KIND NA EEN IVF-/ICSI- BEHANDELING?
U maakt een afspraak op de polikliniek en vermeldt hierbij dat het om een hernieuwde kinderwens gaat.

WAT GEBEURT ER MET MIJN ZAADCELLEN, EICELLEN EN EMBRYO’S DIE NIET BRUIKBAAR ZIJN VOOR DE BEHANDELING?
Hiervoor verwijzen u graag naar het betreffende hoofdstuk in de kennisbank ‘Nader gebruik lichaamsmateriaal’.

WAT GEBEURT ER MET MIJN INGEVROREN EMBRYO’S ALS IK ZE NIET MEER WIL GEBRUIKEN VOOR EEN ZWANGERSCHAP?
Hiervoor verwijzen u graag naar het betreffende hoofdstuk in de kennisbank ‘Nader gebruik lichaamsmateriaal’.