"Onderzoek ter verbetering van de kwaliteit"

Wetenschappelijke activiteiten

Deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek?
Als kliniek nemen we (graag) deel aan wetenschappelijk onderzoek. Denk bijvoorbeeld aan onderzoek ter verbetering van de kwaliteit (het verkleinen van de kans op complicaties of het vergroten van de succeskans). Het kan zijn dat u als patiënt gevraagd wordt hier aan deel te nemen.

Onze onderzoeken
Onze kliniek neemt deel aan een aantal (landelijke) studies. Indien u voor 1 of meerdere studies in aanmerking komt, zal u gevraagd kunnen worden of u daar uw medewerking aan wilt verlenen.

Op dit moment nemen we deel aan een zevental lopende studies:

Drop out studie
Deze studie wordt uitgevoerd in samenwerking met o.a. de Isala kliniek in Zwolle en het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Door middel van digitaal vragenlijstonderzoek proberen we te achterhalen waarom sommige patiënten het fertiliteitstraject verlaten voordat ze zwanger zijn. Dit kan ons handvaten geven om de begeleiding te verbeteren en voortijdig uitvallen te voorkomen.

Zin en Zwanger studie:
Deze studie wordt uitgevoerd in een landelijk samenwerkingsverband. Voor paren die nog een goede kans op een spontane zwangerschap hebben na afronden van het oriënterend onderzoek wordt in eerste instantie nog afwachtend beleid gevoerd.

Binnen deze studie wordt gekeken of een programma van online counseling tav seksualiteit nog extra ondersteuning kan bieden.

Summer studie:
Deze studie wordt uitgevoerd in een landelijk samenwerkingsverband. Hier wordt gekeken of een voedingssupplement voor de man de zaadkwaliteit zodanig kan verbeteren dat de zwangerschapskans omhoog gaat.

Medium2studie
Deze studie wordt uitgevoerd in een landelijk samenwerkingsverband. Bij een IVF of ICSI behandeling wordt gebruik gemaakt van een kweekvloeistof (medium) voor de embryo’s. In deze studie worden 2 verschillende kweekvloeistoffen met elkaar vergeleken.

Selectimo studie
Deze studie wordt uitgevoerd in een landelijk samenwerkingsverband. Bij een IVF of ICSI behandeling wordt gebruik gemaakt van een stoof om de embryo’s in op te kweken. Voor het beoordelen van de ontwikkeling worden de embryo’s dagelijks even uit de stoof gehaald om onder de microscoop bekeken te worden.

Binnen deze studie wordt deze methode vergeleken met een methode waarbij er een stoof wordt gebruikt met een camera die het mogelijk maakt om de embryo’s te beoordelen zonder ze uit de stoof te halen.

Assisted hatching studie
Deze studie wordt uitgevoerd in samenwerking met o.a. de Isala kliniek in Zwolle.Als bij herhaling na een IVF of ICSI behandeling geen zwangerschap is ontstaan kunt u in aanmerking komen voor deze studie.Hierbij wordt gekeken of het mogelijk is om met behulp van een lasertechniek het hechten (hatchen) van het embryo te helpen.

Scratch studie
Deze studie wordt uitgevoerd in een landelijk samenwerkingsverband. Als na een eerste IVF of ICSI behandeling geen zwangerschap is ontstaan wordt binnen deze studie gekeken of het scratchen (krassen) van het baarmoederslijmvlies de kans op innesteling kan verbeteren.