Vergoeding, verzekeraars en werkgever

Vergoeding en verzekeraars

Tijdens het eerste bezoek (intake) dient u samen met u partner te komen. Wij behandelen immers paren. Dit betekent dan ook dat u beiden een rekening zult krijgen en dat er dus ook bij beiden aanspraak gemaakt kan worden op het eigen risico.

De intake, het oriënterend fertiliteitsonderzoek inclusief bloedonderzoek, ovulatie-inductie en IUI-behandelingen worden door uw ziektekostenverzekering vergoed, evenals de eerste drie IVF- of ICSI-behandelingen en de bijbehorende cryocycli. De echo’s en de (geplande) terugplaatsing zullen beide apart worden gefactureerd.
Na een bevalling worden in principe opnieuw drie IVF- of ICSI-behandelingen vergoed.

Lees wel altijd goed uw polisvoorwaarden door en neem bij twijfel contact op met uw verzekeraar voor u een behandeling start.

Overigens houdt Freya altijd een goed overzicht bij van de vergoedingen. Zij leggen ook het een en ander uit op hun website.

Werkgever

Een baan combineren met een vruchtbaarheidsbehandeling is niet altijd eenvoudig. Veel onderzoeken zijn cyclusafhankelijk, dus je hebt geen of heel weinig invloed op de dag en tijd dat je naar het ziekenhuis moet. Dit is voor jou, maar ook voor je werkgever, vaak lastig.

Op grond van de Wet arbeid en zorg heb je als werknemer bij vruchtbaarheidsbehandelingen recht op betaald kort verzuimverlof voor “spoedeisend, onvoorzien of redelijkerwijs niet buiten werktijd te plannen arts of ziekenhuis bezoek”. Je krijgt op grond van het kort verzuimverlof voldoende tijd voor het bezoek aan een arts of ziekenhuis voor onderzoeken, controles of behandelingen die samenhangen met de vruchtbaarheidsbehandelingen. Je mag niet langer verzuimen dan voor dat bezoek aan de arts of aan het ziekenhuis nodig is.

Als je een vruchtbaarheidstraject start, kun je er bijna niet omheen dit kenbaar te maken aan je leidinggevende. Dit kan een lastige stap zijn. Zoiets intiems als een kinderwens bespreek je normaal gesproken niet met je werkgever. Het is goed om dit gesprek voor te bereiden. Dit kun je bijvoorbeeld doen door de brochure Vruchtbaarheidsproblemen en werk van Freya mee te nemen. Deze brochure kun je laten lezen aan je werkgever. Niet alleen vind je hier de rechten en plichten, maar je leest ook nuttige tips om het verlof in onderling overleg goed te regelen.

Brochure Vruchtbaarheidsbehandelingen en werk

Recht op betaald kort verlof bij vruchtbaarheidsbehandelingen, brief van de minister.