"De zaadjes worden voorzichtig in de baarmoeder 'gespoten'"

IUI

Het IUI-traject bestaat uit meerdere fases, welke allemaal doorlopen moeten worden. Er wordt op deze pagina antwoord gegeven op de volgende vragen:

  • Wat is IUI?
  • IUI in een spontane cyclus
  • IUI in een hormoongestimuleerde cyclus
  • Ondertussen in het laboratorium
  • De inseminatieprocedure
  • Wachttijd na de IUI
  • Wat zijn de mogelijke risico’s?
  • Bekijk onze video over IUI

Wat is IUI?
De afkorting IUI staat voor Intra Uteriene Inseminatie, hetgeen wil zeggen dat de zaadcellen rechtstreeks met een dun slangetje via de baarmoedermond in de baarmoederholte worden gebracht. U voelt hier gewoonlijk weinig van.
De zaadcellen gaan via de eileiders naar de buikholte en komen onderweg in contact met de eicel, waarna een spontane bevruchting kan plaatsvinden.

Men komt voor IUI in aanmerking wanneer de verminderde vruchtbaarheid veroorzaakt wordt door:
– Bij onbegrepen verminderde vruchtbaarheid
–  Bij minder goede zaadkwaliteit
– Bij verminderde vruchtbaarheid bij de man door een verminderd aantal beweeglijke zaadjes ten gevolge van “samenklontering” door sperma antilichamen. Wel moeten na bewerking van het sperma voldoende goed beweeglijke zaadjes verkregen kunnen worden.

IUI in spontane (natuurlijke) cyclus
Indien er lichte afwijkingen van de zaadkwaliteit zijn vastgesteld tijdens het oriënterend fertiliteitsonderzoek, bestaat er een indicatie voor IUI in een natuurlijke cyclus. Dit betekent dat er in een eigen cyclus zonder extra hormonen juist voor de eisprong de beste zaadjes van de partner in de baarmoeder gebracht worden.

Om het juiste moment van de inseminatie te bepalen, dient u ovulatietesten te gebruiken. Deze zogenaamde LH-testen voorspellen circa 24 uur van tevoren het moment van de eisprong en moeten 1x per dag, ‘s ochtends (d.w.z. met het tweede plasje, dus niet met de ‘nachturine’) worden uitgevoerd. Deze testen zijn bij iedere apotheek of drogist verkrijgbaar en moeten bij een regelmatige cyclus, ongeveer vanaf cyclusdag 10, dagelijks worden uitgevoerd.

Wanneer de test positief is (streepje dezelfde kleur of donkerder) neemt u contact op met het fertiliteitsteam. U maakt vervolgens een afspraak voor de IUI op de volgende dag. Tevens krijgt u te horen hoe laat uw partner op de dag van de IUI het zaad moet inleveren bij het fertiliteitslaboratorium. Er zal geen echoscopisch onderzoek plaatsvinden. Na een positieve LH-test is het niet zinvol om een dag later de test te herhalen, deze zal alsnog positief zijn, soms zelfs in sterkere mate, maar dit heeft volstrekt geen consequenties voor het verloop van uw behandeling.

Het semen dient ongeveer 2 uur voor de inseminatie ingeleverd worden bij het fertiliteitslaboratorium (route 92). Het sperma wordt verkregen door masturbatie (zelfbevrediging). Indien uw reistijd minder dan één uur bedraagt, dan kunt u het sperma thuis produceren. Als uw reistijd langer is, u dient te produceren in een bepaalde vloeistof (medium, indien van toepassing heeft uw arts dit met u besproken) of als u om andere redenen in het ziekenhuis wilt of moet produceren, dan is hiervoor in ons fertiliteitscentrum een speciale ruimte beschikbaar. Om de ruimte te reserveren, kunt u bellen naar het fertliliteitslaboratorium: 013-5392634.. Het is belangrijk dat u het sperma opvangt in een geschikt potje (verkrijgbaar bij de balies). Bij het inleveren is het van groot belang dat u zich kunt identificeren. U of uw partner en een medewerker controleren de gegevens op het semenpotje en labformulier en zetten hun paraaf ter bevestiging. Brengt u daarom ook uw patiëntenpas  van ons ziekenhuis mee?

In principe voeren we maximaal drie maal een IUI in een spontane cyclus uit, waarna overgegaan zal worden naar IUI in een gestimuleerde cyclus (in principe maximaal drie keer).

IUI in een hormoongestimuleerde cyclus
Indien er uit het oriënterend onderzoek geen afwijkingen zijn gebleken, dus er sprake is van onbegrepen subfertiliteit, kan direct gestart worden met IUI in een gestimuleerde cyclus. Meestal wordt dit dan maximaal vier maal uitgevoerd.

In ons ziekenhuis is het de bedoeling is dat u op cyclusdag 3 start met FSH (Gonal-F) (Link naar medicatie (Gonal-F) en filmpje) waarna er rond cyclusdag 8, 9 of 10 een echocontrole zal volgen, welke eventueel nog door een volgende echocontrole gevolgd zal worden. (Wanneer u voor 18.00 uur ongesteld wordt, geldt deze dag als de eerste cyclusdag. (eerste menstruatiedag))

Zodra de folllikel een grootte bereikt van 18 mm, zal de eisprong opgewekt worden middels toediening van hCG (Ovitrelle). De eisprong wordt ongeveer 38-40 uur na toediening van hCG verwacht, zodat we ongeveer 24u tevoren de beste zaadjes in willen brengen middels inseminatie. Omdat we nooit precies het tijdstip van de eisprong kunnen voorspellen, is het aan te raden om op de dag van het hCG nog gemeenschap te hebben. De exacte planning met betrekking tot toediening van hCG en het tijdstip van de inseminatie wordt met u afgesproken en vastgelegd in uw stimulatieschema. Wel is het handig dat u op korte termijn na de echo hCG kunt injecteren, dus zorg er voor dat u de Ovitrelle na de echo meteen ophaalt of meebrengt naar het ziekenhuis.

Het semen moet tussen 08.00-09.00u ingeleverd worden wanneer de IUI in de ochtend plaatsvindt en om 13.00u indien de IUI ‘s middags wordt uitgevoerd bij het fertiliteitslaboratorium (route 92). Het sperma wordt verkregen door masturbatie (zelfbevrediging). Indien uw reistijd minder dan één uur bedraagt, dan kunt u het sperma thuis produceren. Als uw reistijd langer is of als u om andere redenen in het ziekenhuis wilt of moet produceren, dan is hiervoor in ons fertiliteitscentrum een speciale ruimte beschikbaar. Dit kan ook nodig zijn wanneer u produceert in een bepaalde vloeistof (medium). Wanneer u hiervoor in aanmerking komt heeft uw arts dat met u besproken. Het is belangrijk dat u het sperma opvangt in een geschikt potje (verkrijgbaar bij de balies). Bij het inleveren is het van groot belang dat u zichzelf kunt legitimeren. U controleert samen met een medewerker de gegevens op het semenpotje en labformulier en zetten jullie paraaf ter bevestiging. Brengt u daarom ook uw patiëntenpas van ons ziekenhuis mee?

Door het gebruik van hormonen bestaat er een kans dat er meerdere eiblaasjes tot rijping komen. Echocontroles zijn dus niet alleen van belang om te zien hoe groot het rijpende eiblaasje is, maar ook hoeveel blaasjes er groeien. In principe is een aantal van 2 grotere of eventueel drie kleinere blaasjes acceptabel, maar daarmee bestaat er een iets verhoogde kans op een meerlingzwangerschap. Dit risico wordt altijd met u besproken.

In principe voeren wij deze behandeling vier tot zes maal uit. Heeft u echter reeds drie maal IUI in spontane cyclus gehad, dan voeren wij deze behandeling nog drie maal uit.

Ondertussen in het laboratorium…
Bij aankomst van het semen op het laboratorium worden de gegevens op het formulier en het bijbehorende potje door een andere analist weer gecheckt voordat de bewerking plaatsvindt. Voor de bewerking bepalen we het volume, het totale aantal zaadcellen, het percentage beweeglijke zaadcellen en de morfologie (vormen van de zaadcellen).
Het semen wordt bewerkt waardoor we goede beweeglijke zaadcellen overhouden en minder goede en onbeweeglijke zaadcellen zo goed mogelijk weg wassen.
Na het bewerken bepalen we weer: het volume, totale aantal zaadcellen, het percentage beweeglijke zaadcellen en de morfologie. Hiermee berekenen we de opbrengst, dit houdt in hoeveel beweeglijke zaadcellen men in de baarmoeder brengt.
Na het bewerken van het monster worden de gegevens weer door twee medewerkers gecontroleerd en geparafeerd.
Vlak voor de inseminatie wordt het bewerkte semen door de verpleegkundige opgehaald. Bij het ophalen van het bewerkte semen worden de gegevens van het formulier, patiëntenpas en het buisje door de verpleegkundige en de analist gecontroleerd en geparafeerd.

De inseminatieprocedure
Voor de inseminatiebehandeling kunt u zich uitkleden en eventueel nog plassen. Hierna neemt u plaats op de gynaecologische stoel. Vervolgens wordt na het inbrengen van de eendebek er een dun cathetertje in de baarmoeder gebracht, waaraan een spuitje is vastgemaakt waarin de zaadjes zijn opgetrokken. Dan worden de zaadjes voorzichtig in de baarmoeder ‘gespoten’. Vervolgens mag u zich aankleden en naar huis.

Wachttijd na de IUI
Na de IUI breekt de spannende wachttijd aan; zal de bevruchting en innesteling wel of niet lukken? U kunt hier, voor zover bekend, zelf niets aan doen. In het algemeen wordt u geadviseerd gewoon uw dagelijkse bezigheden te hervatten. Ook vrijen mag. Als gevolg van de medicamenten kunt u gedurende deze periode wat last krijgen van pijnlijke borsten.

Vijftien dagen na de IUI mag u zelf een zwangerschapstest uitvoeren om te kijken of u al dan niet zwanger bent. Ook als u de menstruatie heeft gekregen, maar deze is anders dan normaal, wordt een test aanbevolen.

Tenzij anders met u besproken, kunt u wanneer u niet zwanger bent, direct de maand daarop weer een IUI-behandeling ondergaan.

Wat zijn de mogelijke risico’s?
Complicaties hangen samen met het soort behandeling en de gebruikte hormonen. In principe is vrijwel geen enkele behandeling zonder risico.

Risico’s bij gestimuleerde IUI-behandelingen hangen samen met het hormoongebruik. Zowel clomid/clomifeencitraat/serophene als FSH geven een licht verhoogd risico op meerlingen. Daarom worden deze cycli gevolgd met echoscopie. Helaas kan het bij clomid/clomifeencitraat/serophene voorkomen dat er geen enkele reactie optreedt. Soms moet een cyclus dus afgebroken worden wegens onvoldoende reactie of groei van te veel follikels.

Bekijk onze video over IUI