Update voorzichtige start activiteiten CVB

Tilburg, 1 mei 2020

Geachte heer, mevrouw,

Ten aanzien van het Coronavirus (COVID-19) en fertiliteit informeren wij u over ons vervolgbeleid

Het Centrum Voortplantingsgeneeskunde Brabant zal vanaf 1 mei 2020 de fertiliteitsbehandelingen stapsgewijs gaan hervatten. Dit is in lijn met het beleid van het ziekenhuis (ETZ) waarbij de meest noodzakelijke zorg voorzichtig zal worden hervat. Dit geldt dus ook voor het Centrum Voortplantingsgeneeskunde Brabant (CVB). Wij sluiten hiermee aan bij (inter)nationale ontwikkelingen en de richtlijnen van de beroepsgroepen.

Beleid CVB

Nederland bevindt zich nog altijd in een Coronacrisis, wat er sinds maart 2020 toe heeft geleid dat er op kabinetsniveau is besloten maatregelen te nemen omtrent het beperken van sociale contacten. Dit hield in dat mensen met neusverkoudheid, hoestklachten, keelpijn of koorts thuis moesten blijven. Dit blijft nog steeds van kracht.

Ook het ETZ handhaaft het beleid om zoveel mogelijk geplande zorg om te zetten in belafspraken.

Wij willen nu een klein deel van de behandelingen starten. We kunnen voor de veiligheid van u en het team niet iedereen in grote getalen naar onze kliniek laten komen. Daarom hebben wij keuzes moeten maken. Deze zijn als volgt:

  1. Wij beginnen nu met de behandeling van patiënten, waarbij langer wachten leidt tot ernstige schade. De keuze is dus op medische gronden door ons artsenteam gemaakt.

     De arts neemt in de komende twee weken telefonisch contact met u op. Alles wat de arts telefonisch met u kan bespreken zal op deze manier plaatsvinden. Uw arts schrijft dan ook alles, wat u nodig hebt voor uw behandeling, voor.

 

  1. Nieuwe patiënten die tot nu toe alleen een telefonische afspraak hadden en niet in onze kliniek zijn geweest, krijgen een afspraak op de polikliniek. Er zal dan een echo worden gemaakt en er wordt een plan opgesteld dat uw arts met u zal bespreken. Het betekent echter nog niet dat u kunt beginnen met de behandeling. Ook dan geldt dat we dat op medische gronden beslissen.

U krijgt een afspraak via het secretariaat.

In de bijlage vindt u per onderzoek/behandeling nog wat extra informatie.

Het kan dus zijn dat we u nu nog niet bellen. Er is de afgelopen weken een behandelachterstand ontstaan wat ervoor heeft gezorgd dat velen nog wachten op een behandeling. Wij houden u in het oog en zodra wij meer onderzoeken en behandelingen op veilige wijze kunnen doen, zullen wij u oproepen. Wij gaan dan tevens werken op volgorde van aanmelding van behandeling/binnenkomst.

Bellen voor nadere informatie is zeker mogelijk, maar op dit moment kunnen wij slechts een deel van alle wachtenden behandelen. Wij zijn ons er zeker van bewust dat dit verdriet en stress kan geven. Mocht u het prettig vinden om in een persoonlijk gesprek met een verpleegkundige over deze moeilijke situatie te spreken, dan kunt u bellen voor een telefonische afspraak met 013-2210060.

Tot slot

Het Coronavirus dwingt ons ertoe om zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met uw en onze gezondheid. Dit heeft helaas een aantal gevolgen voor uw zorg met een extra beroep op uw geduld. Wij hopen u met deze brief een update te hebben kunnen geven, maar het kan goed zijn dat er nog vragen zijn. Neem hiervoor contact op met één van onze secretaresses op telefoonnummer 013-2210060 tijdens kantooruren.

Met vriendelijke groet,

Namens het MT van het Centrum Voortplantingsgeneeskunde Brabant

Dr. J.M.J. Smeenk

 

Bijlage

 

Oriënterend Fertiliteitsonderzoek (OFO)

Alle nieuwe patiënten (dus ook zij die reeds via de telefoon een intakegesprek hebben gehad) worden binnenkort gebeld voor het maken van een (vervolg)afspraak op het CVB. Dit zal in de meeste gevallen ook betekenen dat u voor echoscopisch onderzoek en bloedonderzoek naar het ziekenhuis moet komen.

U hoeft geen actie te ondernemen, u wordt door ons gebeld.

Vruchtbaarheidsbehandelingen

De behandelingen worden zoals reeds vermeld beperkt opgestart. Dit geldt voor alle behandelingen die binnen ons centrum worden gedaan (OI, IUI, IVF of ICSI). Behandelingen waarbij een chirurgische of urologische ingreep nodig is (bij man of vrouw) kunnen vooralsnog niet worden gestart.

Evaluaties

Evaluaties zullen, voor zover mogelijk, zoveel mogelijk telefonisch doorgang vinden.

Semenopwerktest (SOT)

Heeft u het verzoek van uw arts gekregen hiervoor een afspraak te maken? Dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van het CVB (zie onder).

Semenanalyse

Heeft u het verzoek van uw arts gekregen om uw zaadmonster in te leveren voor een semenanalyse? Dan mag u bellen met een medewerker van het KCHL op telefoonnummer 013-2218014 voor het maken van een afspraak.

Bloedafname

Bloedafname is beperkt mogelijk en zal (daar waar mogelijk) gecombineerd worden met een bestaande afspraak. Mocht u nog in het bezit zijn van bloedformulieren, probeer dan de bloedafname zoveel mogelijk te combineren met een andere afspraak in het ziekenhuis.

Hygiëne-/gezondheidsmaatregelen

Vriendelijk doch dringend verzoeken wij u om de huidige hygiëne- en gezondheidsmaatregelen in acht te blijven nemen. Kom alleen, blijf zo kort mogelijk in het ziekenhuis, probeer zoveel mogelijk onderzoeken te clusteren zodat u in één bezoek zoveel mogelijk regelt. Heeft u gezondheidsklachten, blijf dan thuis!

Invriezen van zaad- of eicellen

Het invriezen van zaad- of eicellen in het kader van niet-spoedeisende zorg blijft opgeschort. Het invriezen van zaad- of eicellen in het kader van acute zorg (vruchtbaarheidspreservatie bij bijvoorbeeld kankerbehandeling) blijft wel doorgang vinden.

30 apr
15 jul

Bemanning in zomerperiode

In de zomerperiode is het secretariaat van het CVB 4 weekenden niet bemand.   Dit betreft de weekenden van 18-07-2020, 25-07-2020, 01-08-2020 en 09-08-2020. Voor het aanmelden van een IUI […]

15 jun

Het Kinderwenscafé

02 juli 2020 Kinderwenscafe, voorheen Vruchtbaarheidscafé, voor iedereen met een onvervulde kinderwens Het Centrum Voortplantingsgeneeskunde Brabant (ETZ) in Tilburg is trots te kunnen melden dat zij weer een viertal Kinderwenscafés […]

01 mei

Bereikbaarheid CVB

Per 1 mei zijn wij weer bereikbaar zoals u van ons gewend bent! Ons secretariaat is weer dagelijks bereikbaar van 08.30u-17.00u op 013-2210060 Onze verpleegkundigen zijn dagelijks weer bereikbaar van […]