Behandelingen in het buitenland

Steeds meer patiënten besluiten om naar het buitenland te gaan voor hun behandeling. Dit gebeurt om verschillende redenen.

Als je zelf eicellen nodig hebt, is het in Nederland zeer lastig om een donor te vinden als je zelf geen geschikte donor hebt. Patiënten gaan hiervoor vaak naar bijv. Spanje. In Nederland mag de donor echter niet anoniem zijn, maar moet opgenomen worden in het donorregister. In Spanje zijn de donoren wel anoniem. Daarom kunnen Nederlandse klinieken niet meewerken aan een dergelijke behandeling, ondanks de wellicht medische noodzaak.

Wanneer er een andere medische reden bestaat om naar het buitenland te gaan, verlenen wij wel onze medewerking. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan de noodzaak van PGD, zodat er een bekende genetische ernstige ziekte bij het kind voorkomen kan worden.

Aan behandelingen in het buitenland die wij zelf ook kunnen bieden, verlenen wij dus niet onze hulp. Wij moeten immers altijd klaar kunnen staan voor onze eigen patienten.

In het buitenland worden vaak naast de reuliere behandelingen aanvullende technieken aangeboden tegen betaling en moeten patiënten keuzes maken tav het gebruik hiervan. Je kan dan denken aan assisted hatching, scratching, corticosteroiden, bloedverdunners etc. Vaak worden deze behandelingen aangeboden onder het mom van ‘Baat het niet, dan schaadt het niet’. Dit is echter lang niet altijd zeker. Wellicht gaat het wel ten koste van kansen en er moet ook aan de veiligheid van vrouw en toekomstig kind gedacht worden.

Inmiddels heeft de HFEA, de Human Fertilisation & Embryology Authority, de autoriteit op het gebied van voortplantingsgeneeskunde in het Verenigd Koninkrijk samen met de ESHRE, de Europese autoriteit, een consensusstandpunt ingenomen ten aanzien van deze add ons, zoals ze genoemd worden. Daarin wordt uitgelegd wat patiënten zouden moeten weten en hoe professionals add ons aanbieden aan patienten. De HFEA heeft een stoplichtsysteem gemaakt om voor patienten makkelijk inzichtelijk te maken welke add ons wel, twijfelachtig of niet bewezen nuttig zijn. Helaas blijkt geen enkele add on bewezen effectief en zijn er over een aantal add ons nog twijfels.