Nader gebruik Lichaamsmateriaal

Nader gebruik Lichaamsmateriaal

Na een zaadonderzoek of IVF/ICSI-behandeling blijft er soms nog restmateriaal (zaadcellen, eicellen en/of embryo’s) over. Dit kunnen we gebruiken voor het verbeteren van de kwaliteit van ons laboratorium, het oefenen van nieuwe technieken of als oefenmateriaal voor nieuwe medewerkers. We gebruiken dit materiaal altijd geanonimiseerd. Dat betekent dat niet te herleiden is van wie het materiaal afkomstig is.

Zaadcellen

Bij een semenonderzoek of bij een IVF of ICSI behandeling wordt vaak maar een gedeelte van het monster gebruikt. Normaalgesproken worden de overgebleven zaadcellen vernietigd, maar soms kunnen we ze ook gebruiken voor verbetering van de laboratoriumprocessen en om nieuwe medewerkers in te werken.

Eicellen en embryo’s

Wat zijn rest-eicellen en rest-embryo´s?

Bij een IVF-behandeling blijven vaak eicellen en/of embryo´s over die niet voor uw behandeling kunnen worden gebruikt. Dit materiaal van uw behandeling kunnen we opdelen in de volgende categorieën:

 • Niet bruikbare eicellen
  Zowel bij IVF als bij ICSI komen eicellen voor die onrijp zijn of onbevrucht blijven. Deze groeien niet uit tot embryo’s en worden normaalgesproken vernietigd.

 • Abnormaal bevruchte eicellen
  Eicellen kunnen ook abnormaal bevrucht worden, bijvoorbeeld doordat er meer dan één zaadcel de eicel binnendringt. Dit kan zowel gebeuren bij de natuurlijke bevruchting in het lichaam, alsook bij de bevruchting in het laboratorium. Deze abnormaal bevruchte eicellen kunnen zich niet ontwikkelen tot normale kinderen, en worden dan ook nooit teruggeplaatst. Deze abnormaal bevruchte eicellen worden normaalgesproken vernietigd.

 • Rest-embryo’s
  Nadat het beste embryo wordt gekozen voor de terugplaatsing, worden de overige embryo’s doorgekweekt en eventueel ingevroren. Ongeveer 30% van de ontstane embryo’s zijn echter niet geschikt om terug te plaatsen en/of in te vriezen. Deze embryo’s worden normaal gesproken vernietigd. De embryo’s die niet worden teruggeplaatst of ingevroren noemen we ‘rest-embryo’s’

Het bovenstaande materiaal kunnen we op het laboratorium nog wel gebruiken om nieuwe technieken aan te leren en voor het inwerken van nieuw personeel. Dus voor het laboratorium is het nog wel waardevol en zouden we graag af en toe gebruik maken van dit materiaal.

Wat moet u doen?
Als u geen bezwaar heeft tegen het gebruik van restmateriaal voor kwaliteitscontrole, oefenen van nieuwe technieken of inwerken van nieuwe collega’s hoeft u niets te doen.

Als u wel bezwaar heeft dan kunt u dit aangeven bij het Laboratorium voor Klinische Embryologie. U kunt dit doen door een verklaring te ondertekenen en af te geven aan de balie van het laboratorium. U kunt de verklaring ook opsturen naar het laboratorium. De verklaring krijgt u bij de start van uw behandeling.

Als u kiest voor vernietigen van onrijpe, onbevruchte of afwijkend bevruchte eicellen, zullen de geslachtscellen binnen 3 dagen na de punctie vernietigd worden. Wanneer u verzoekt om vernietiging van ‘rest-embryo’s’ (Embryo’s die dus niet in aanmerking komen voor terugplaatsing of invriezen), zal dit binnen 3 dagen na de terugplaatsing gebeuren. Wanneer u toestemming geeft voor het gebruik van het materiaal, zullen de geslachtscellen en embryo’s maximaal zeven dagen in het laboratorium bewaard worden.

Het al dan niet gebruiken van het restmateriaal heeft dat uiteraard geen invloed op uw IVF-behandeling. Ook kunt u altijd uw eerder gegeven toestemming weer intrekken.

Gebruik overgebleven ingevroren embryo’s

Als wij embryo’s invriezen en bewaren, doen wij dat uitsluitend omdat u hiermee in de toekomst nog een zwangerschap tot stand wilt laten brengen. Als er embryo’s zijn ingevroren, moeten deze eerst ontdooid en eventueel teruggeplaatst zijn alvorens u aan een volgende stimulatiecyclus kunt beginnen.

Indien uw bewaarnemingsovereenkomst is verlopen, stellen wij u, indien mogelijk, in de gelegenheid een nieuwe overeenkomst aan te gaan.

Er kunnen zich echter situaties voordoen waardoor uw situatie veranderd is en u de embryo’s niet meer wilt laten terugplaatsen. De embryo’s worden dan in principe vernietigd tenzij u de embryo’s een ander, op grond van de embryowet toelaatbaar, doel wilt geven.

De doelen waarvoor de embryo’s ter beschikking gesteld mogen worden zijn:

 1. het bewerkstelligen van een zwangerschap van een andere vrouw (embryodonatie),
 2. het in kweek brengen van embryonale stamcellen voor geneeskundige doeleinden, medisch en biologisch wetenschappelijk onderzoek en onderwijs
 3. het verrichten van volgens de embryowet toelaatbaar wetenschappelijk onderzoek.

Indien u de onder 1 genoemde optie kiest zullen de embryo’s worden overgebracht naar een IVF-instelling dat embryodonatie aanbiedt.

Indien voor het tot stand brengen van de embryo’s gebruik is gemaakt van gedoneerde eicellen of zaadcellen moet ook rekening gehouden worden met de zeggenschap van de donor ten aanzien van het bestemmen van de embryo’s voor andere doeleinden dan het tot stand brengen van een zwangerschap bij het genoemde paar.

Indien u kiest voor optie 2 kunnen de embryo’s worden gebruikt voor bijvoorbeeld onderwijs, inwerken van nieuwe collega’s of het testen van nieuwe technieken op het CVB.

Indien u kiest voor optie 3 kunnen de embryo’s worden gebruikt voor goedgekeurd wetenschappelijk onderzoek dat moet leiden tot nieuwe inzichten op het gebied van de medische wetenschap.

Welke keuze u maakt kunt u schriftelijk aan ons laten weten.