"Zaadcellen kunnen in optimale omstandigheden 48 tot 72 uur overleven in het lichaam van de vrouw"

Zaadcellen: alles over zaadkwaliteit en meer

– Inleiding
Wat kan de man doen om de kans op zwangerschap te vergroten?
Semenanalyse
Semenoverlevingstest (SOT)
Genetisch onderzoek
Invriezen van semen
Azoospermie (MESA, PESA, TESE)

Inleiding
Om binnen een jaar een zwangerschap te bereiken, zijn er voldoende goede zaadcellen nodig. Een mannelijke factor is bij 24 procent van de echtparen de oorzaak van de verminderde vruchtbaarheid. Bij semenkwaliteit gaat het om het volume, het aantal, de beweeglijkheid en in mindere mate de vormen van de zaadcellen. Bij de beoordeling onder een microscoop beoordeelt men vooral deze aspecten die samen verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het ‘vervoerssysteem’. Een zaadcel bestaat immers uit het genetisch materiaal van de man verpakt in een slim vervoerssysteem.

De kwaliteit van het genetisch materiaal kan niet onder de microscoop worden beoordeeld en bevindt zich in de kop van de zaadcel. Het ‘accu’ gedeelte (het verdikte deel tussen de kop en de staart) levert de energie voor de voortbeweging. De voortbeweging wordt door de staart gedaan.

De oplossende enzymen in het kopje van het ‘winnende’ zaadje zorgen voor de doorgankelijkheid van de eicelschil voor dit zaadje. Het genetisch materiaal wordt vervolgens afgegeven. Onmiddellijk hierna sluit de eicelschil zich hermetisch af voor de later komende zaadjes.

Zaadcellen kunnen in optimale omstandigheden 48 tot 72 uur overleven in het lichaam van de vrouw voordat ze te gronde gaan.

Stoornissen in het leveren van sperma kunnen op verschillende niveau’s aanwezig zijn, zoals:
– in de testikel zelf
– in het afvoersysteem van de testikel naar ‘buiten’: de zaadleiders
– op hormonaal niveau vanuit de hersenen
– door psychologische factoren
– door blootstelling aan schadelijke stoffen (onder andere ook roken en alcohol)
– door psychologische factoren
– door gebruik van bepaalde medicatie, zoals bij ACE-remmers, antidepressiva, sulfasalazine of anabole steroïden, cytostatica, radiotherapie, – of (zeldzaam) bijvoorbeeld stoornissen in de zenuw- of bloedvoorziening van de geslachtsorganen.

Wat kan de man doen om de kans op zwangerschap te vergroten?
Iedere verbetering van zaadkwaliteit is winst:de spontane kans wordt vergroot. Leefstijlfactoren zijn relatief eenvoudig te verbeteren, zoals het voldoende koel houden van de testikels

De testikels (zaadballen) bevinden zich immers buiten het lichaam in de balzak. De zaadvorming verloopt namelijk optimaal als testikels op 35°C worden gehouden. Het scrotum (balzak) mag daarom niet in zijn koelfunctie belemmerd worden. Alles wat ‘oververhitting’ van de testikels kan veroorzaken, zoals strak ondergoed (ook ’s-nachts) dat de testikels tegen het lichaam trekt, zittend werk, warme ligbaden, sauna, elektrische dekens of koorts, maar ook een spatader in de balzak, kan schadelijk zijn voor de spermakwaliteit.

Als u koorts krijgt, is het daarom verstandig een koortsverlagende pijnstiller te nemen, zoals paracetamol of een NSAID, zoals Naprosyne, ibuprofen etc. Wanneer u een periode met koorts (38,5 °C of meer) heeft doorgemaakt moet dit altijd bij het eerstvolgende bezoek gemeld worden.

Overigens adviseert ook de Gezondheidsraad stellen met kinderwens (zowel de man als de vrouw) om zowel het alcoholgebruik als het roken te staken.

Aangezien de vorming van een zaadcel drie maanden duurt, is het belangrijk te beseffen dat u met een aangepaste leefwijze of na een koortsperiode pas na ruim drie maanden een verbetering van de spermakwaliteit kunt verwachten.

Ongeveer twee tot drie zaadlozingen per week blijkt overigens het best te zijn voor een zo’n optimaal mogelijke zaadkwaliteit.

Semenanalyse(zaadonderzoek op vruchtbaarheid)
Bij het spermaonderzoek op vruchtbaarheid onderzoeken we in het fertiliteitslaboratorium uw sperma. Er wordt gekeken naar de zaadcellen en het vocht waarin deze cellen zwemmen. Beide zijn van belang voor de vruchtbaarheid of geven aanwijzingen over de oorzaak van verminderde vruchtbaarheid.

Bij de beoordeling van spermakwaliteit onder een microscoop beoordeelt men vooral deze aspecten die samen verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het ‘vervoerssysteem’. Op basis van deze gegevens kan het laboratorium beoordelen of uw sperma voldoende vruchtbaar is of dat er sprake is van verminderde vruchtbaarheid. Een zaadcel bestaat immers uit het genetisch materiaal van de man verpakt in een slim vervoerssysteem. De kwaliteit van het genetisch materiaal kan echter niet onder de microscoop worden beoordeeld.

De kop van de zaadcel bevat het genetisch materiaal van de man. Het ‘accu’ gedeelte levert de energie voor de voortbeweging. De voortbeweging wordt door de staart bewerkstelligd. De uitslag van een semenanalyse laat grofweg zien hoeveel zaadcellen in een monster aanwezig zijn en hoe de verhoudingen liggen met betrekking tot beweeglijkheid en vormen.

Een semenanalyse wordt aangevraagd door een huisarts of een specialist.

Inleveren van semen
Het sperma kan dagelijks op werkdagen tussen 08.00u en 10.00u zonder afspraak worden ingeleverd bij het laboratorium KCHL, route 91. Als men wil, kan men gebruik maken van een productieruimte op route 92 (melden bij fertiliteitslaboratorium)

Wij adviseren u om twee tot drie dagen vóór het onderzoek nog een zaadlozing te hebben, maar daarna niet meer totdat u uw sperma opvangt voor de test. Alleen dan zijn de verkregen zaadcellen van optimale kwaliteit en maximaal in aantal. Voor het opvangen van uw sperma gebruikt u uitsluitend een schoon en steriel potje van ons fertiliteitslaboratorium of van de apotheek. Als u de afgelopen drie maanden medicijnen heeft gebruikt of koorts heeft gehad (38°C of meer), meldt het bij de arts of bij het inleveren van de semen. De kwaliteit van de zaadcellen kan dan daardoor verslechterd zijn Ook wanneer het niet gelukt is de gehele zaadlozing op te vangen, willen we dit graag van u vernemen.

Is niet de gehele zaadlozing opgevangen? Vermeld dit ook bij het inleveren van semen.

Voor het opvangen van uw sperma gebruikt u uitsluitend een schoon en steriel potje van ons fertiliteitslaboratorium of van de apotheek. U krijgt de uitslag van het onderzoek van uw behandelend arts. Afhankelijk van wat met u is afgesproken, neemt uw behandelend arts contact met u op of moet u zelf contact opnemen.

Is bij een eerste onderzoek het sperma normaal, dan hoeft er geen tweede onderzoek verricht te worden. Is de uitslag de eerste keer afwijkend, dan kan besloten worden om het onderzoek nog eens te herhalen. De uitslagen kunnen verschillend zijn. Deze wisselende kwaliteit wordt bij elke (vruchtbare of verminderd vruchtbare) man gezien en is normaal.

Er zijn een aantal afwijkingen gevonden; wat betekent dat?
Het is heel erg moeilijk daar een antwoord op te geven. De normaalwaarden zijn onderling afhankelijk van elkaar, daarnaast is de vruchtbaarheid van de man mede afhankelijk van de vruchtbaarheid van zijn partner. Een heel vruchtbare vrouw kan met enkele zaadcellen al zwanger worden, terwijl een verminderd vruchtbare vrouw sperma van veel betere kwaliteit nodig heeft. Als er bij herhaling meerdere duidelijke afwijkingen in het sperma worden gevonden, kan men er vanuit gaan dat een uitblijvende zwangerschap in ieder geval mede door verminderde vruchtbaarheid van de man kan worden verklaard.

Meestal zijn bij een verminderde concentratie zaadcellen ook de motiliteit en de morfologie afgenomen. Vooral een combinatie van afwijkingen in de concentratie, motiliteit en morfologie samen is een teken dat de vruchtbaarheid van de man is verminderd.

Een man is zelden onvruchtbaar. Indien er zaadcellen in het sperma worden gevonden spreken we van verminderde vruchtbaarheid. Een zwangerschap is in theorie mogelijk, al kan de kans hierop per maand (zeer) sterk zijn verminderd.

Tenslotte mocht de uitslag van het zaadonderzoek erg tegenvallen, dan kan verwijzing naar een uroloog plaatsvinden voor verder onderzoek.

Semenoverlevingstest (SOT)
Een fertiliteitsarts kan voorafgaand aan een fertiliteitsbehandeling een SOT-onderzoek aanvragen. Bij een SOT wordt een proefbewerking van het semen gedaan, ook wordt gekeken naar de overleving van het semen. De arts krijgt hierdoor een beter inzicht in het type fertiliteitsbehandeling dat het meest geschikt is voor het betreffende patiëntenpaar.

Uw behandelend arts heeft u gevraagd om sperma in te leveren bij het fertiliteitslaboratorium (route 92) voor SOT. Dit kan elke ochtend tussen 08.00 en 09.00u op afspraak, behalve op donderdagochtend en in het weekend. Als men gebruik wil maken van de productieruimte moet men zich melden bij het fertiliteitslaboratorium. Zaadmonsters die ingeleverd worden voor onderzoek, worden tenzij expliciet met u afgesproken, niet ingevroren voor een latere behandeling. Verse monsters zijn vrijwel altijd van betere kwaliteit.

Wij adviseren u om twee tot drie dagen vóór het onderzoek nog een zaadlozing te hebben, maar daarna niet meer totdat u uw sperma opvangt voor de test. Alleen dan zijn de verkregen zaadcellen van optimale kwaliteit en maximaal in aantal. Voor het opvangen van uw sperma gebruikt u uitsluitend een schoon en steriel potje van ons fertiliteitslaboratorium of van de apotheek. De penis mag vlak voor de spermaproductie niet met zeep gewassen worden; eventuele zeepresten kunnen schadelijk zijn voor de zaadkwaliteit. Als u de afgelopen drie maanden medicijnen heeft gebruikt of koorts heeft gehad (38°C of meer), meldt het bij de arts of bij het inleveren van de semen. De kwaliteit van de zaadcellen kan dan daardoor verslechterd zijn. Is niet de gehele zaadlozing opgevangen? Vermeld dit ook even bij het inleveren van het semen

Uw sperma wordt onderzocht in het fertiliteitslaboratorium. Dit gaat als volgt:

– Voor het bewerken wordt gekeken naar het totale aantal zaadcellen in het sperma, het percentage beweeglijke zaadcellen en de morfologie
– Vervolgens wordt het semen zodat we de onbeweeglijke zaadcellen en minder goede zaadcellen zoveel mogelijk weg wassen en de goede zaadcellen overhouden
– Na de bewerking wordt bepaald: het totale aantal zaadcellen in het bewerkte sperma, het percentage beweeglijke zaadcellen en de morfologie. Hiermee kunnen we de zogenaamde opbrengst berekenen
– Verder kijken we na drie uur en twintig uur naar hoeveel procent beweeglijke spermatozoa er nog zijn. Dit is dan de overleving van het semen

Aan de hand van deze gegevens geeft het laboratorium uw behandelend arts advies over de geschikte fertiliteitbehandelingen.

U krijgt de uitslag van het onderzoek via uw behandelend arts. Afhankelijk van wat er met u is afgesproken, neemt uw behandelend arts contact met u op of neemt u zelf contact op met uw arts.

Genetisch onderzoek
Vóór de start van de ICSI- behandeling wordt soms het chromosoompatroon van de man onderzocht door middel van bloedonderzoek. Dit onderzoek is kostbaar en zal gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar van de man. Indien een afwijkend patroon wordt gevonden, zal een gesprek met een klinisch geneticus (erfelijkheidsdeskundige) plaatsvinden.

Er is namelijk wat discussie ontstaan over de kans dat een jongen die verwekt is via ICSI (omdat vader slecht sperma had) zelf ook verminderd vruchtbaar zal worden. Vragen hierover zijn lastig te beantwoorden daar de oudste jongens die op deze wijze zijn verwekt vaak nog geen kinderwens hebben en wij niet alle (genetische) oorzaken van verminderde vruchtbaarheid kennen

Een aantal zaken zijn echter wel bekend. Bij slechts een deel van de mannen met slecht sperma wordt een genetische afwijking gevonden. De vuistregel is: hoe slechter het sperma, hoe groter de kans op een genetische afwijking. Indien er in het geheel geen of slechts enkele zaadcellen in het sperma te vinden zijn (azoöspermie/ernstige oligozoöspermie) is de kans op een genetische afwijking bij de man ongeveer 10-25 procent . Het is in theorie mogelijk dat er nog meer genetische afwijkingen bestaan waarvan wij het bestaan (nog) niet kennen. Indien bij de man geen of slechts enkele zaadcellen gevonden worden zonder verklaarbare oorzaak, dient dus genetisch onderzoek plaats te vinden. Indien dan geen afwijkingen worden gevonden wordt de kans relatief klein geacht dat een zoon later onvruchtbaar zal worden. Daarbij dient direct te worden aangemerkt dat niemand precies weet hoe deze kansen liggen.

Uitgebreid onderzoek naar specifieke genen die vruchtbaarheidsproblemen bij de man veroorzaken heeft de laatste tijd niet veel opgeleverd.

Mogelijk heeft een aantal van deze mannen een ongelukkige combinatie van genen. De kans dat zo’n combinatie van genen in zijn geheel wordt doorgegeven aan een zoon is gering. Daarnaast zal bij een aanzienlijk aantal mannen een niet-genetische oorzaak voor de onvruchtbaarheid bestaan. Hierbij is de kans dat een zoon onvruchtbaar wordt dus zeer klein.

Anders is het als er daadwerkelijk een genetische afwijking bij de man wordt gevonden. Bijvoorbeeld bij een AZFa, AZFb of een AZFc deletie wordt er vanuit gegaan dat een zoon zeker vruchtbaarheidsproblemen zal krijgen. Dochters zijn nooit aangedaan, daar deze gebieden op het Y chromosoom liggen. Bij een chromosomale afwijking zal het type afwijking de kans op aangeboren afwijkingen bepalen. Hierbij kunnen behalve vruchtbaarheidsproblemen ook andere aangeboren afwijkingen voorkomen. Een gesprek met een klinisch geneticus is bij dit soort problemen zeer verstandig.

Bij een CFTR gen mutatie (taaislijmziekte, cystic fibrosis) is er een vruchtbaarheidsprobleem vanwege blokkade van de zaadleiders. Indien de vrouwelijke partner ook draagster is van deze genetische afwijking zal een kind in theorie maximaal een 50 procent kans hebben op het ontwikkelen van taaislijmziekte.

Het is dus geen eenvoudige kwestie. Van belang is dat u het een en ander met uw gynaecoloog of androloog doorspreekt. Het is ook altijd mogelijk een afspraak met een klinisch geneticus te maken.

Invriezen van semen
Soms is het noodzakelijk om semen te laten invriezen. Er zijn verschillende redenen om uw semen in te laten vriezen, bijvoorbeeld als:
– U een vruchtbaarheidsbedreigende operatie moet ondergaan
– U een chronische ziekte heeft waarbij later een verminderde vruchtbaarheid kan optreden
– U een chemotherapie of radiotherapie (bestraling) moet ondergaan
– U bepaalde medicijnen moet slikken die mogelijk de vruchtbaarheid kunnen beïnvloeden
– Er problemen zijn bij de productie van semen.

De arts bespreekt met u de reden waarom u bent doorverwezen naar het fertiliteitcentrum en de mogelijke behandelmethoden met ingevroren zaadcellen. Verder wordt de juiste bewaarnemingovereenkomst met u doorgenomen. Hierin staan de voorwaarden voor het invriezen en bewaren van uw zaadcellen. U moet van te voren uw bloed laten onderzoeken om te zien of u mogelijk overdraagbare ziekten heeft. Hierover krijgt u van de arts uitleg. Afhankelijk van de reden waarom uw sperma ingevroren moet worden, wordt één keer of meerdere keren een ejaculaat ingevroren. Voor het invriezen van uw sperma moet u een afspraak maken met het laboratorium door te bellen naar 013-5392634. Hierdoor kunnen de juiste voorbereidingen getroffen worden voor het invriezen van uw sperma.

Het semen wordt op afgesproken datum en tijd  ingeleverd bij het laboratorium (route 92).  Als uw reistijd langer is dan één uur of als u om andere redenen in het ziekenhuis wilt of moet produceren, dan is hiervoor in ons fertiliteitcentrum een speciale ruimte beschikbaar. Hiervoor moet u wel een afspraak maken om de ruimte te reserveren door te bellen naar 013-5392634. Het is belangrijk dat u het sperma opvangt in een geschikt potje (verkrijgbaar bij de balie). Bij het inleveren is het van groot belang dat u het meegegeven formulier/ bewaringsovereenkomst en verwijsbrief van de arts (alleen bij medische behandeling) ingevuld inlevert. Neemt u ook de ponsplaatjes van ons ziekenhuis mee.

Het invriezen van het semen vindt als volgt plaats:
– U of uw partner en een medewerker controleren de gegevens op het semenpotje/labformulier en zetten hun parafen ter bevestiging
– Bij aankomst van het semen in het laboratorium worden de gegevens op het formulier en het semenpotje door een andere analist weer gecheckt en geparafeerd voordat het invriezen plaatsvindt
– Voor het invriezen bepalen we het volume, totale aantal zaadcellen, percentage beweeglijke zaadcellen en de morfologie
– Het semen wordt gemengd met een invriesmedium en wordt opgezogen in daarvoor gebruikte rietjes. De gevulde rietjes worden 15-20 minuten geplaatst in de dampfase van vloeibare stikstof en dan uiteindelijk geplaatst in het vat met vloeibare stikstof van -196 ºC waarin ze opgeslagen blijven voor onbepaalde tijd
– Een rietje wordt ontdooid ter controle om de kwaliteit van het semen na het ontdooien te bepalen

Na het invriezen van uw zaadcellen krijgt u schriftelijk bericht over het aantal ingevroren rietjes en een kopie van de bewaringnemingsovereenkomst.

Voor het invriezen en bewaren worden er extra kosten berekend.

Spermaopslag per

01-01-2017

Te leveren zorg Omschrijving declaratie Declaratiecode Prijs onverzekerde patiënt
Spermabank, eenmalige initiële kosten. Eenmalige kosten bij aanvang voor invriezen en opslag 197016 € 68,48
Spermabank, kosten per jaar. Kosten voor opslag per jaar, gerekend vanaf het 2e jaar 197017 € 51,63
Spermabank, spermaonderzoek. Eenmalige kosten voor onderzoek sperma 197018 € 73,30

 

Azoospermie (MESA, PESA, TESE)
Azoospermie: afwezigheid van zaadcellen, wat dan?
Wanneer er helemaal geen zaadjes gevonden zijn in het geproduceerde zaadmonster of er zijn er zo weinig dat er een ICSI-behandeling mogelijk toch niet zal slagen, dan bestaat er vaak nog een chirurgische mogelijkheid om aan zaadcellen te komen. Deze kunnen dan uit de bijbal gehaald worden (MESA, PESA) of uit de testikel zelf (TESE). Uitgebreide informatie kunt u elders in de kennisbank vinden.

Azoöspermie (afwezigheid van zaadcellen)
Onvruchtbaarheid kan vele oorzaken hebben. Soms blijft een zwangerschap uit, omdat het sperma van de man geen zaadcellen bevat. Niet lang geleden waren de kansen op biologisch vaderschap dan nihil.

Azoöspermie betekent dat er in het sperma in het geheel geen zaadcellen worden gevonden. In dat geval zult u doorverwezen worden naar onze uroloog dr. Van Roijen. Hij zal een onderscheid proberen te maken tussen azoöspermie veroorzaakt door een afwijking tijdens de zaadcelproductie (niet obstructieve azoöspermie) en een blokkade van de zaadleiders (obstructieve azoöspermie). Dit onderscheid kan de uroloog maken op basis van lichamelijk- en bloedonderzoek. Soms geeft de uitslag van de semenanalyse (spermaonderzoek) ook belangrijke aanwijzingen.

Niet obstructieve azoöspermie
In geval van niet obstructieve azoöspermie is er een probleem met de zaadcelpoductie. Het kan zijn dat de productie dermate verstoord is dat er geen enkele uitrijping tot volwassen zaadcellen aan te tonen is. In dat geval is biologisch vaderschap niet mogelijk. Het is echter goed mogelijk dat er wel zeer kleine hoeveelheden cellen uitrijpen tot volwassen zaadcellen. Het aantal is dan te klein om in het sperma terecht te komen, maar in een biopt van de testis zijn ze wel te vinden. Een dergelijk ingreep, genaamd TESE (Testicular Sperm Extraction) kan in Nederland slechts in een aantal klinieken plaatsvinden, waaronder sinds kort in Tilburg. Als er inderdaad voldoende zaadcellen gevonden worden, kunnen ze worden gebruikt bij reageerbuisbevruchting (ICSI; Intracytoplasmatische Sperma Injectie). De kans dat er bruikbare zaadcellen bij TESE worden gevonden bij een man met een niet obstructieve azoöspermie is ongeveer 50 procent. De kans op een zwangerschap met TESE- ICSI is per cyclus lager dan bij een ‘reguliere’ ICSI behandeling.
Juist bij een niet-obstructieve azoospermie kan er sprake zijn van een chromosoomafwijking of een afwijking op DNA-niveau, bijvoorbeeld op het Y-chromosoom. Daarom vindt er voorafgaand aan de TESE vrijwel altijd genetisch onderzoek plaats. Hiervoor is bloed nodig dat naar Nijmegen gestuurd wordt voor analyse. De uitslag laat soms wel drie maanden op zich wachten. Wanneer er een afwijkende uitslag wordt gevonden, zal er een gesprek plaatsvinden met een klinisch geneticus over de consequenties van deze uitslag.

Obstructieve azoöspermie
Met de opkomst van de ICSI- techniek is het mogelijk met slechts enkele zaadcellen een eicel te bevruchten. Komen de zaadcellen niet vanzelf naar buiten, dan kunnen zij nu voor dit doel uit de bijbal worden gehaald. In dit geval is de zaadcelproductie normaal. Er is dan echter een blokkade in de bijbal, zaadleider of prostaat, waardoor de zaadcellen niet in het sperma terecht komen. Deze situatie kan worden veroorzaakt door een vroegere sterilisatie, infectie, ongeval of operatie. Soms is het een aangeboren probleem. Indien een hersteloperatie niet is gelukt of onvoldoende kans op succes heeft, is het mogelijk zaadcellen uit de bijbal te verkrijgen door een plaatselijke punctie onder lokale verdoving (PESA; Percutane Epididymale Sperma Aspiratie).

Mesa en Pesa
Als de mannelijke en vrouwelijke partner uitgebreid zijn nagekeken wordt besloten of zij voor deze behandeling in aanmerking kunnen komen. MESA staat voor Microchirurgische Epididymale Sperma Aspiratie. Daarbij wordt het zaad weggenomen uit de bijbal, waarbij er een soort kijkoperatie in het scrotum (de balzak) wordt verricht. PESA staat voor Percutane Epididymale Sperma Aspiratie. Bij de man zullen dan via een naaldje zaadcellen uit de bijbal worden opgezogen.

Beide ingrepen vinden plaats onder narcose of na een ruggeprik in dagbehandeling of op verzoek onder lokale verdoving. Nadat de MESA/PESA uitgevoerd is, wordt het buisje met het opgevangen vocht naar het laboratorium gebracht. Bij aankomst op het laboratorium worden de gegevens gecontroleerd door een analist. Voor het invriezen bepalen zij het volume, totaal aantal zaadcellen, percentage beweeglijke zaadcellen en de morfologie. Indien er voldoende beweeglijke zaadcellen aanwezig zijn, worden de zaadcellen ingevroren. Het vocht wordt dan gemengd met invriesmedium en opgezogen in daarvoor gebruikte rietjes. De gevulde rietjes worden 15 tot 20 minuten geplaatst in dampfase van vloeibare stikstof en dan uiteindelijk geplaatst in een vat met vloeibare stikstof van -196 ºC waarin ze opgeslagen blijven voor onbepaalde tijd. Eén rietje wordt ontdooid ter controle om de kwaliteit van het semen na het ontdooien te bepalen. Hieruit wordt geconcludeerd of ICSI mogelijk kan zijn met het ingevroren MESA/PESA. Voor het invriezen v#spermaopslagan MESA/PESA materiaal en het bewaren worden kosten spermaopslag berekend gelijk aan het invriezen en bewaren van semen.http://spermaopslag

De vrouw wordt door de gynaecoloog vervolgens voorbehandeld middels een ICSI-stimulatie om zo een aantal eicellen te kunnen verkrijgen. Op de dag dat de eicellen worden weggehaald zullen er een of meerdere rietjes ontdooid worden om middels ICSI- techniek de zaadjes in de eicellen te brengen. Het zoeken naar de zaadjes kan veel tijd in beslag nemen. Mochten er geen goede zaadjes voorhanden zijn, dan kan er nog een spoed-PESA of spoed-MESA verricht worden op de dag van de follikelpunctie of de eicellen kunnen worden ingevroren (vitrificatie).

Enkele dagen na de bevruchting kan er hopelijk een embryo worden teruggeplaatst.

Tese
Als de mannelijke en vrouwelijke partner uitgebreid zijn nagekeken wordt besloten of zij voor deze behandeling in aanmerking kunnen komen. TESE staat voor testiculaire sperma-extractie. Hiervoor worden onder narcose of na een ruggeprik in dagbehandeling biopten genomen (stukjes weefsel) van de testikels. Dit weefsel wordt vervolgens geprepareerd en nagekeken op aanwezige zaadcellen. Wanneer er zaadcellen aanwezig zijn, wordt er weefsel ingevroren en opgeslagen tot later gebruik middels een ICSI-procedure. Voor het invriezen van weefsel en het bewaren van het TESE-materiaal worden kosten spermaopslag berekend gelijk aan het invriezen en bewaren van semen.

In Nederland aanvankelijk alleen in onderzoeksverband
In Nederland bestond er sinds 1996 een verbod (moratorium) op het uitvoeren van een Intra Cytoplasmatische Sperma Injectie (ICSI) behandeling met zaad dat was verkregen na een operatieve ingreep (PESA/MESA (Micro Epididymale Sperma Aspiratie) /TESE). Dit was een vanuit de betrokken beroepsgroepen gestart verbod. De belangrijkste reden voor het verbod was onzekerheid over de effecten van de behandeling op korte en lange termijn voor de gezondheid van kinderen die uit deze techniek zijn voortgekomen.

PESA, MESA en TESE zijn namelijk drie vormen van chirurgisch verkregen zaadcellen. De zaadcellen worden uit het lichaam verwijderd zonder dat de ontwikkeling of rijping hiervan in de epididymis (bijbal) of testis (bal) volledig is voltooid. Gebruik van deze technieken is mogelijk dus niet zonder risico’s en daarom reden om deze behandelingen aanvankelijk in onderzoeksverband te laten plaatsvinden.

Inmiddels zijn de behandelingen aantoonbaar veilig en is het moratorium onlangs opgeheven. Echter raden wij u aan de voor- en nadelen goed met uw behandelend arts bespreken voordat u met de behandeling begint, zoals dat voor iedere behandeling geldt.