"Gespecialiseerd preconceptioneel counselingsadvies (= PCA)"

Preconceptionele counseling

Sommige patiënten kunnen voordeel hebben van gerichte en soms meer gespecialiseerd preconceptioneel counselingsadvies (PCA) als er een overduidelijk verhoogd risico is op een niet-optimale zwangerschapsuitkomst.

Te denken valt aan patiënten met:
– Een ernstige verloskundige voorgeschiedenis (pre-eclampsie)
– Chronische ziekten (suikerziekte, hoge bloeddruk, nierziekten)
– Aangeboren afwijkingen bij de moeder (aangeboren hartafwijking)
– Orgaantransplantatie in de voorgeschiedenis en gebruik van specifieke medicatie
00k echtparen met een verhoogd risico op een kind met een genetische aandoening of een verhoogd risico – hoe minimaal ook – Op een herhaling van een foetus met een aangeboren afwijking, hebben baat bij PCA.

Dat geldt ook in sommige specifieke situaties, bijvoorbeeld bij consanguïniteit (bloedverwantschap) en dragerschap van een bepaalde bloedziekte (hemoglobinopathie).

Preconceptionele advisering is effectief gebleken bij vrouwen met suikerziekte, (essentiële) hoge bloeddruk en bij vrouwen die roken en geneesmiddelen gebruiken.

Preconceptioneel advies kan gegeven worden door de verloskundige, de (gespecialiseerde) gynaecoloog of eventueel na verwijzing door een klinisch geneticus (iemand die gespecialiseerd is in genetische aandoeningen).