"Beoordelen of de eileiders doorgankelijk zijn"

Eileiderdiagnostiek: HSG en laparoscopie

Eileideronderzoek
Middels eileiderdiagnostiek wordt vaak het oriënterend fertiliteitsonderzoek afgesloten. Als er nog geen oorzaak is gevonden van een uitblijvende zwangerschap, is het belangrijk de doorgankelijkheid van de eileiders te onderzoeken. Dit kan middels een HSG (baarmoederfoto) of laparoscopie (kijkoperatie) met tubatesten (eileidertest).

Immers, bij afgesloten eileiders zullen zaadcellen, afkomstig uit de vagina en baarmoeder, nooit de eicel kunnen ontmoeten afkomstig uit de eierstok.

Voorafgaand aan eileiderdiagnostiek wordt er middels bepaling van chlamydia-antistoffen in het bloed gekeken of u eerder in contact bent gekomen met chlamydia. Chlamydia is de meest voorkomende seksueel overdraagbare aandoening en kan bij vrouwen in een enkel geval onvruchtbaarheid veroorzaken door het aanbrengen van schade aan de eileiders. Indien er bij u antistoffen worden aangetoond, krijgen zowel uw partner als uzelf een antibioticumkuur voorafgaand aan de HSG.

Mocht er na de HSG blijken dat mogelijk beide eileiders niet doorgankelijk zijn, dan zal een kijkoperatie (laparoscopie) volgen.
Is er in uw voorgeschiedenis aanleiding tot verdenking van afwijkingen in de buik (bijvoorbeeld na een gecompliceerde blindedarmontsteking) dan zal er een afweging gemaakt worden ten aanzien van risico’s van met name een laparoscopie (bloeding, perforatie van een darm). Bij verdenking op endometriose is laparoscopie het belangrijkste middel om de diagnose vast te kunnen stellen. Middels een kijkoperatie (laparoscopie met tubatesten) kunnen we niet alleen de eileiders testen, maar ook de omgeving van de eierstokken en eileiders inspecteren, bijvoorbeeld of er verklevingen zijn ontstaan na een ontsteking waardoor de uiteinden van de eileiders de eicel niet meer op kunnen pikken uit de vrije buikholte na de eisprong.

Hysterosalphingografie (HSG)
Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie en wordt uitgevoerd door een van de fertiliteitsartsen. Belangrijk is om voor het ondergaan van het onderzoek zeker te weten dat u niet zwanger bent. Bij voorkeur wordt het onderzoek daarom verricht tussen cyclusdag 5 en 12.

Een HSG-onderzoek kan pijnlijk zijn. Tijdige pijnmedicatie (500 mg Naprosyne als zetpil één à anderhalf uur voor de ingreep) naast 2 paracetamols van 500 mg kan zorgen voor enige verlichting tijdens de ingreep.

Tijdens dit onderzoek worden er röntgendoorlichtingen gemaakt zodat het gebruikte contrast een beeld geeft van de vorm van de baarmoeder en vorm en doorgankelijkheid van de eileiders.

Het is bekend dat de olie (verwarmde Lipiodol, jodiumhoudend) die hierbij gebruikt wordt, tot ongeveer een half jaar later een iets hogere zwangerschapskans geeft. Na de HSG wordt op indicatie na ongeveer een half uur nog een restfoto gemaakt.

Wij raden u aan om niet zelf naar huis te rijden, omdat u nog wat misselijk kunt zijn of buikpijn kunt hebben.
De volgende dag kunt u uw dagelijkse bezigheden weer hervatten.

Een folder met informatie over de HSG vindt u hier.

Laparoscopie
Belangrijk is om voor het ondergaan van het onderzoek zeker te weten dat u niet in verwachting bent.

Bij voorkeur wordt het onderzoek daarom verricht tussen cyclusdag 5 en 12.
Voor dit onderzoek wordt u opgenomen op de afdeling Dagopname van locatie TweeSteden. Deze ingreep vindt plaats op een operatiekamer door een van de ervaren arts-assistenten of gynaecologen. U krijgt een roesje, zodat u van de ingreep niets merkt. Nadat er een gaatje is gemaakt in uw buik ter hoogte van uw navel, wordt er een gas in uw buik geblazen om overzicht te krijgen. Vervolgens wordt er een camera door het gaatje ingebracht. Daarna wordt er via de baarmoedermond een blauw gekleurde vloeistof samen met een olie de baarmoeder ingespoten die vervolgens door de eileiders naar buiten de buikholte horen in te lopen.

Het is bekend dat de olie (verwarmde Lipiodol, jodiumhoudend) die hierbij gebruikt wordt, tot ongeveer een half jaar later een iets hogere zwangerschapskans geeft. Wij raden u verder aan om niet zelf naar huis te rijden, omdat u nog wat misselijk kunt zijn of buikpijn kunt hebben.
De volgende dag kunt u vaak uw dagelijkse bezigheden weer hervatten. Wel kunt u nog wat schouderpijn ervaren als gevolg van prikkeling van het middenrif door het gebruikte gas en wat spierpijn.

Een folder met informatie over de diagnostische laparoscopie vindt u hier, evenals een folder over de gynaecologische operaties in het ETZ.